Cultuurnieuws

Oproep aan politici: 'Geef podiumkunsten duidelijkheid en langetermijnvisie'

22 september 2017

Belangrijke theater- en dansgezelschappen en muziekensembles dreigen in 2018 te verdwijnen, omdat de 10 miljoen euro subsidie van vorig jaar niet voorkomt in de begroting 2018 en ze niet weten of ze van het nieuwe kabinet geld krijgen, aldus Yolande Melsert, directeur NAPK de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten in De Volkskrant. 
Lees verder

Mondriaan Fonds investeert in collecties achttien musea

21 september 2017

Achttien publieke kunstmusea ontvangen van het Mondriaan Fonds een bijdrage voor aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945. Deze bijdragen aan de collectieprogramma’s variëren van 25.000 tot 250.000 euro, voor een periode van één of twee jaar. In totaal gaat het om 2,3 miljoen euro.

Het gaat om aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen, (semi)permanent aan het publiek worden getoond en die voor Nederland belangrijk zijn. Ook vallen hier opdrachten onder van musea aan kunstenaars, gericht op de verwerving van een of meerdere werken voor de collectie.
Bron: Mondriaan Fonds

 

Canon in Openluchtmuseum Arnhem

21 september 2017

Zaterdag 23 september opent in het Openluchtmuseum in Arnhem de Canon van Nederland, een overdekte tentoonstelling over de geschiedenis van Nederland. De vijftig vensters uit de canon zijn verwerkt in tien tijdvakken, zoals de Romeinse tijd, de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw. Vanuit een centrale koepel kunnen bezoekers tien 'filmsets' bezoeken waar ze historische objecten kunnen zien, interactieve spellen spelen en digitale media opvragen.

De Canon van Nederland werd in 2006 opgesteld om gebruikt te worden in het geschiedenisonderwijs. Aanvankelijk zouden de thema's ook worden uitgewerkt in een Nationaal Historisch Museum, maar toen die plannen niet doorgingen, kreeg het Openluchtmuseum 8 miljoen euro om zijn entreepaviljoen te verbouwen.

Voor de tentoonstelling wordt samenwerkt met het Rijksmuseum.
Bron: NOS

Haagse ‘Appelloods’ wordt theaterbroedplaats

21 september 2017

De ‘Appelloods’, in het verleden decoropslag en repetitiezaal voor de opgeheven Toneelgroep De Appel, wordt een broedplaats en presentatieplek. Dat maakte wethouder Joris Wijsmuller bekend in het programma Kunstlicht op Den Haag FM.

De loods wordt betrokken door de theatermakers van Label Dégradé, die van de gemeente een eenmalige waarderingssubsidie zullen ontvangen om de broedplaats verder te ontwikkelen. Een ander deel van het pand wordt verhuurd aan Theaterschool Rabarber.
Bron: DenHaag FM

Van Lanschot blijft sponsor Van Gogh Museum

21 september 2017

Van Lanschot en het Van Gogh Museum hebben hun sponsorovereenkomst met twee jaar verlengd tot eind 2019. In de nieuwe overeenkomst speelt toegankelijkheid een belangrijke rol; het is de ambitie om meer Nederlandsers het museum te laten bezoeken.

De samenwerking werd vorig jaar bekroond met de SponsorRing 2016 in de categorie Kunst & Cultuur.

Niet alle sponsors van het Van Gogh Museum worden alom gewaardeerd. Eerder deze maand werd er in het museum actie gevoerd door de groep Fossil Free Culture tegen de sponsorovereenkomst met Shell.
Bron: MuseumActueel

Meer e-books uitgeleend via bibliotheek

20 september 2017

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek. Dit is een toename van 74 procent ten opzichte van 2015. E-books beslaan een klein, maar groeiend deel van het totaal aantal uitleningen. De uitleen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met meer dan de helft afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS. De uitleen van jeugdtitels via de online Bibliotheek steeg in 2016 naar 274 duizend, dat is ruim 90 procent meer dan het jaar ervoor. Die van e-books voor volwassenen nam met 73 procent toe tot ruim 2,5 miljoen.

Het aantal uitleningen van e-books neemt snel toe maar steekt nog schril af tegen de ruim 68 miljoen uitleningen van fysieke boeken door de openbare bibliotheken of de ruim 40 miljoen verkochte fysieke boeken en e-books. Het aantal uitleningen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met 100 miljoen afgenomen en daarmee meer dan gehalveerd. Deze ontwikkeling moet in het licht gezien worden van de veranderingen in de tijdsbesteding.
Bron: CBS

Noord-Holland heeft rijkste cultuuraanbod

19 september 2017

Noord-Holland heeft het rijkste cultuuraanbod en Flevoland heeft cultureel het minst te bieden. Dit blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 7.850 respondenten.

In de provincie Noord-Holland is het draagvlak voor het cultuuraanbod het sterkst van alle provincies. Noord-Hollanders zijn vooral trots op het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis en Carré. Terwijl bij de eerdere meting van 2013 en 2015 Overijssel steevast onderaan stond op de ranglijst van provincies met het sterkste cultuuraanbod, is dit nu Flevoland.

Met het onderzoek is het maatschappelijk draagvlak van alle Nederlandse cultuurinstellingen, dagattracties, evenementen en sportorganisaties onderzocht. Ook is de waardering voor het vrijetijdsaanbod per provincie gemeten.

 

Fusie Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam

19 september 2017

De fusie tussen de Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam gaat door. Aan het hoofd komt een driekoppige directie, bestaande uit Dianne Zuidema, Wouter van Ransbeek en Ivo van Hove. Samen willen de Toneelgroep en Stadsschouwburg ‘een pluriform, maatschappelijk betrokken en toonaangevende plek voor eigentijds nationaal en internationaal theater en dans zijn’ en daarvoor ‘langlopende structurele relaties aangegaan en onderhouden met kunstenaars, podia- en theatergezelschappen uit binnen- en buitenland’. 

De beoogde Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen met als voorzitter Tarik Yousif, de huidige voorzitter van Stadsschouwburg Amsterdam, en als vicevoorzitter Marry de Gaay Fortman, de huidige voorzitter van Toneelgroep Amsterdam.
Bron: Theaterkrant

OCW onderzoekt financieel stelsel rijksmonumenten

19 september 2017

Het ministerie van OCW laat onderzoeken hoe de financiële regelingen voor rijksmonumenten optimaal kunnen worden ingericht om de restauratie, het onderhoud, de herbestemming, de verduurzaming en de omgevingswaarde van rijksmonumenten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

In 2016 is OCW het beleidstraject Erfgoed Telt gestart om het erfgoedbeleid te actualiseren. Dit onderzoek vindt plaats binnen dit traject. Beleidsadviesbureau Ecorys zal het onderzoek uitvoeren.
Bron: RCE

Inhoud syndiceren